• neiyetu

Bashkim i vetëm i vogël universal

  • Small Universal Coupling

    Lidhje e vogël universale

    Bashkim Një pjesë mekanike që përdoret për lidhjen e fortë të boshtit lëvizës dhe boshtit të shtyrë në mekanizma të ndryshëm për t'u rrotulluar së bashku dhe për të transmetuar lëvizjen dhe çift rrotullues. Ndonjëherë përdoret gjithashtu për të lidhur boshtin me pjesë të tjera (të tilla si ingranazhet, rrotullat, etj.). Zakonisht përbëhet nga dy gjysma, përkatësisht me një çelës ose përshtatje të ngushtë, etj., të fiksuara në dy skajet e boshtit, dhe pastaj përmes një farë mënyre të bashkohen dy gjysmat. Lidhja mund të kompensojë të dyja për kompensimin (përfshirë zhvendosjen boshtore, kompensimin radial, kompensimin këndor ose kompensimin gjithëpërfshirës) midis dy boshteve për shkak të prodhimit dhe instalimit të pasaktë, deformimit ose zgjerimit termik gjatë punës; Si dhe zbutjen e goditjeve, thithjen e dridhjeve.